نمايش تمامی آيتم‌های وابسته به فروشگاه ایـی حکیم
  158 مورد12345>>>
معجون مبدل المزاج
 در مجموع 6 راي
📦 ٥٠ گرم💊 درد مفاصل و ترک اعتیاد به افیون150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
معجون کندُر
 در مجموع 75 راي
✅ ٠١٢٩-٩١-س📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 تقویت حافظه پیشگیری فراموشی150,000 ريال ($4.29)نــا مــوجــود
معجون برص
 در مجموع 93 راي
📦 ٥٠ گرم💊 رافع برص180,000 ريال ($5.14)نــا مــوجــود
قرص سینارول
 در مجموع 2 راي
📦 ٥٠ عدد💊 نارسایی کبد و اختلالات گوارشی134,500 ريال ($3.84)اضافه به سبد خريد
قرص ایارج
 در مجموع 1 راي
✅ ٠٩١-٩١-س📦 ٣٠ عدد💊 ضد درد و سردرد های میگرنی180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
حب جدوار
 در مجموع 43 راي
✅ ٠٢٠٤-٩٣-س📦 ١٥ عدد💊 تقویت جسمی، جنسی و ذهنی299,000 ريال ($8.54)اضافه به سبد خريد
  158 مورد12345>>>