نمايش تمامی آيتم‌های وابسته به فروشگاه ایی حکیم
  196 مورد12345>>>
معجون تریاق اربعه
 در مجموع 276 راي
✅ ٠٦٩٤-٩٥-س📦 ١٠٠ گرم💊 پادزهر سموم200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
معجون گلقند
 در مجموع 48 راي
✅ ٠٣٥٩-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 دافع رطوبات معده و کبد و ملین180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
معجون مبدل المزاج
 در مجموع 10 راي
📦 ٥٠ گرم💊 درد مفاصل و ترک اعتیاد به افیون180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
معجون کندُر
 در مجموع 75 راي
✅ ٠١٢٩-٩١-س📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 تقویت حافظه پیشگیری فراموشی150,000 ريال ($4.29)نــا مــوجــود
معجون برص
 در مجموع 107 راي
📦 ٥٠ گرم💊 رافع برص180,000 ريال ($5.14)نــا مــوجــود
قرص والی فلور
 در مجموع 37 راي
📦 ۳۰ عدد💊 اضطراب و بی خوابی های ناشی از آن300,000 ريال ($8.57)اضافه به سبد خريد
  196 مورد12345>>>