نمايش تمامی آيتم‌های وابسته به فروشگاه ایی حکیم
  186 مورد<<<2223242526>>>
برگ نعناع
 در مجموع 15 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل و معین هضم معده69,000 ريال ($1.97)اضافه به سبد خريد
برگ پونه
 در مجموع 13 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 نافع دفع سموم و مقوی کبد69,000 ريال ($1.97)اضافه به سبد خريد
برگ بادرنجبویه پرورشی
 در مجموع 21 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل، دماغ، معده و جگر59,000 ريال ($1.69)اضافه به سبد خريد
برگ آویشن
 در مجموع 1 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 کمک به هضم غذاهای سنگین90,000 ريال ($2.57)اضافه به سبد خريد
میوه میخک
📦 ١٠٠ گرم💊 باد‌شکن و برطرف کننده قی و استفراغ 200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
میوه تمر هندی
📦 ١٠٠ گرم💊 تقویت قلب و معده و ملین ملایم300,000 ريال ($8.57)اضافه به سبد خريد
  186 مورد<<<2223242526>>>