نمايش تمامی آيتم‌های وابسته به فروشگاه ایی حکیم
  197 مورد<<<23456>>>
قرص اطریفل مقل ملین
 در مجموع 1 راي
✅ ٠١٥٨-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 همورئید و ملین گیاهی395,000 ريال ($1.98)اضافه به سبد خريد
قرص اطریفل شاهتره
 در مجموع 1 راي
✅ ٠١٥٧-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 خارش و اگزما350,000 ريال ($1.75)اضافه به سبد خريد
قرص رازی
 در مجموع 26 راي
✅ ٠٢٥-٩٤-س📦 ١٠٠ عدد💊 سیاتیک، دیسک کمر و آرتروز350,000 ريال ($1.75)اضافه به سبد خريد
قرص پادزهر
 در مجموع 191 راي
✅ ٠٣٨٥-٩٤-س📦 ١٠٠ عدد💊 دفع سموم، تقویت قلب و مغز400,000 ريال ($2.00)اضافه به سبد خريد
حب جدوار
 در مجموع 45 راي
✅ ٠٢٠٤-٩٣-س📦 ١٥ عدد💊 تسکین انواع دردهای مزمن299,000 ريال ($1.50)اضافه به سبد خريد
قرص راحت
 در مجموع 71 راي
✅ ٠٢١٢-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 مسهل و ملین400,000 ريال ($2.00)نــا مــوجــود
  197 مورد<<<23456>>>