به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  215 مورد<<<45678>>>
کپسول فودنج
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۶۱۸-۹۵-س📦 ۵۰ عدد💊 سکسکه و حالت تهوع260,000 ريال ($1.30)اضافه به سبد خريد
کپسول حب شبیار
 در مجموع 66 راي
✅ ٠١٩٨-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 مسهل، منقی دماغ و قلب 312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
کپسول گاوزبان مفرح
 در مجموع 36 راي
✅ ٠٣٥٣-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 خفقان قلبی، مالیخولیا، وسواس312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
کپسول حنظل
 در مجموع 38 راي
✅ ٠٣٥٥-٩٤-س📦 ٣٠ عدد💊 ملین طبع بیماران دیابتی260,000 ريال ($1.30)اضافه به سبد خريد
کپسول طراغیون
 در مجموع 46 راي
✅ ٠٦١٧-٩٥-س📦 ٣٠ عدد💊 رافع عفونت های رحمی180,000 ريال ($0.90)اضافه به سبد خريد
کپسول غاریقون
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۳۵۴-۹۴-س📦 ۳۰ عدد💊 مصلح فساد اخلاط فاسده240,000 ريال ($1.20)اضافه به سبد خريد
  215 مورد<<<45678>>>