به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  158 مورد<<<45678>>>
کپسول مسهل صمغی
 در مجموع 64 راي
✅ ٠١٩١-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 نافع در فالج و سکته200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول مقل ملین
 در مجموع 117 راي
✅ ٠٤٨٨-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 یبوست، بواسیر و شقاق200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول حدید رمانی
 در مجموع 64 راي
✅ ٠١٨٧-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 تقویت کبد، هضم و رفع کم خونی170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
کپسول اسرول
 در مجموع 109 راي
✅ ٠٦٩٥-٩٥-س📦 ٥٠ عدد💊 تنظیم کننده فشار خون200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول مهزل
 در مجموع 66 راي
📦 ٥٠ عدد💊 لاغر کننده و کم کننده اشتها200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول سفوف سبعه
 در مجموع 118 راي
✅ ٠٦٦٥-٩٥-س📦 ٥٠ عدد💊 مسهل و منقی سودا از بدن200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
  158 مورد<<<45678>>>