به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  139 مورد<<<56789>>>
کپسول جوارش خبث الحدید
 در مجموع 16 راي
✅ ١٨٧-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 تقویت کننده کبد سرد و هاضم170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
قرص آیرون پلاس خبث الحدید
✅ ٠١٢٤-٩١-س📦 ٤٠ عدد💊 کم خونی ناشی از فقر آهن150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
قرص راحت
 در مجموع 54 راي
✅ ٠٢١٢-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 مسهل و ملین400,000 ريال ($11.43)اضافه به سبد خريد
قرص رامک
 در مجموع 74 راي
✅ ٠٢١٣-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 قابض و رفع اسهال مزمن400,000 ريال ($11.43)اضافه به سبد خريد
قرص عقر
 در مجموع 38 راي
✅ ٠٢١٠-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 ناباروری500,000 ريال ($14.29)اضافه به سبد خريد
قرص نافع
 در مجموع 22 راي
✅ ٠٦٩٣-٩٥-س📦 ٥٠ عدد💊 ضد ترس و وسواس400,000 ريال ($11.43)اضافه به سبد خريد
  139 مورد<<<56789>>>