به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  215 مورد<<<56789>>>
کپسول مسهل صمغی
 در مجموع 95 راي
✅ ٠١٩١-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 نافع در فالج و سکته312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
کپسول کبد
 در مجموع 31 راي
✅ ٠١٩٥-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 منقی فضولات کبد، مفتح منافذ کبد312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
کپسول مقل ملین
 در مجموع 149 راي
✅ ٠٤٨٨-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 یبوست، بواسیر و شقاق312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
کپسول مومیایی ممسک
 در مجموع 52 راي
✅ ٠١٩٢-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 مقوی اعصاب و نافع در شکستگی575,000 ريال ($2.88)اضافه به سبد خريد
کپسول اسرول
 در مجموع 127 راي
✅ ٠٦٩٥-٩٥-س📦 ٥٠ عدد💊 تنظیم کننده فشار خون240,000 ريال ($1.20)اضافه به سبد خريد
کپسول ریاح
 در مجموع 60 راي
📦 ٣٠ عدد💊 قولنج کتف، کمر و درد مفاصل230,000 ريال ($1.15)اضافه به سبد خريد
  215 مورد<<<56789>>>