نتيجه جستجو درباره (دیابت)
  6 مورد1
کپسول حنظل
 در مجموع 36 راي
✅ ٠٣٥٥-٩٤-س📦 ٣٠ عدد💊 ملین طبع بیماران دیابتی200,000 ريال ($1.00)اضافه به سبد خريد
کپسول دیابت
📦 ۶۰ عدد💊 پایین آورنده قند خون160,000 ريال ($0.80)اضافه به سبد خريد
پودر دیابت
 در مجموع 39 راي
✅ ٠٣٥٧-٩٤-س📦 ٩٠ گرم💊 نافع دیابت نوع اول، دوم و بارداری180,000 ريال ($0.90)اضافه به سبد خريد
عسل اقاقیا
 در مجموع 8 راي
📦 ٩٥٠ گرم💊 ضد سرطان و فعالیت ضد باکتریایی1,000,000 ريال ($5.00)نــا مــوجــود
معجون ضد قند
 در مجموع 2 راي
📦 ٨٥٠ سی سی💊 مفید در کاهش و تنظیم قند خون224,000 ريال ($1.12)با احتساب 20% تخفيفاضافه به سبد خريد
سرکه سیب
 در مجموع 8 راي
📦 ٨٥٠ سی سی💊 کاهش دهنده قند خون199,000 ريال ($1.00)نــا مــوجــود
  6 مورد1