نتيجه جستجو درباره (قلب)
  22 مورد123>>>
قرص پادزهر
 در مجموع 180 راي
✅ ٠٣٨٥-٩٤-س📦 ١٠٠ عدد💊 دفع سموم، تقویت قلب و مغز400,000 ريال ($11.43)اضافه به سبد خريد
کپسول حب شبیار
 در مجموع 62 راي
✅ ٠١٩٨-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 مسهل، منقی دماغ و قلب 200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول گاوزبان مفرح
 در مجموع 33 راي
✅ ٠٣٥٣-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 خفقان قلبی، مالیخولیا، وسواس200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول درونج
 در مجموع 30 راي
✅ ٠٦٦٤-٩٥-س📦 ٣٠ عدد💊 تپش قلب، کاهش فشار دیاستولی200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش آمله
 در مجموع 89 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملین180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
شربت تونیک مصفای خون
📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 تصفیه کننده خون و مجاری عروقی250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
  22 مورد123>>>