نتيجه جستجو درباره (معده)
  52 مورد12345>>>
قرص ایارج
 در مجموع 1 راي
✅ ٠٩١-٩١-س📦 ٣٠ عدد💊 درد و سردرد های میگرنی180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
قرص اطریفل گشنیزی
 در مجموع 23 راي
✅ ٠١٥٥-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 ضد نفخ و ضد رفلاکس190,000 ريال ($5.43)اضافه به سبد خريد
قرص اطریفل افتیمونی
 در مجموع 17 راي
✅ ٠١٥٩-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 میگرن، سردرد و پاکسازی معده250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
کپسول کلسنوش
✅ ۰۶۶۶-۹۵-س📦 ۳۰ عدد💊 کم خونی ناشی از فقر آهن240,000 ريال ($6.86)اضافه به سبد خريد
شربت شراب رضوی
 در مجموع 76 راي
✅ ٠١٧١-٩٢-س📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 مقوی و مفرح، افزایش میل جنسی300,000 ريال ($8.57)اضافه به سبد خريد
شربت جالینوس
 در مجموع 29 راي
✅ ٠١٨٠-٩٢-س📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 نافع در امراض معده و هاضمه240,000 ريال ($6.86)اضافه به سبد خريد
  52 مورد12345>>>