نتيجه جستجو درباره (معده)
  37 مورد<<<23456>>>
برگ نعناع
 در مجموع 15 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل و معین هضم معده69,000 ريال ($1.97)اضافه به سبد خريد
برگ پونه
 در مجموع 10 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 نافع دفع سموم و مقوی کبد59,000 ريال ($1.69)اضافه به سبد خريد
برگ بادرنجبویه پرورشی
 در مجموع 14 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل، دماغ، معده و جگر90,000 ريال ($2.57)اضافه به سبد خريد
برگ آویشن
 در مجموع 1 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 کمک به هضم غذاهای سنگین170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
میوه رازیانه
 در مجموع 7 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 رفع تهوع و التهاب معده59,000 ريال ($1.69)اضافه به سبد خريد
میوه سماق قرمز
 در مجموع 3 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 ضد تهوع، قاعدگی و صفرا70,000 ريال ($2.00)اضافه به سبد خريد
  37 مورد<<<23456>>>