نتيجه جستجو درباره (معده)
  44 مورد<<<23456>>>
دانه فلفل سفید
📦 ١٠٠ گرم💊 محرک و قرمز کننده پوست و مقوی معده150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
دانه اسفند
📦 ١٠٠ گرم💊 ضد انگل و خواب آور30,000 ريال ($0.86)اضافه به سبد خريد
به دانه
📦 ١٠٠ گرم💊 درمان سینه درد و رفع کندی دندان ها 500,000 ريال ($14.29)اضافه به سبد خريد
تخم کرفس
 در مجموع 13 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 محلل نفخ، مفتح و عرق آور78,000 ريال ($2.23)اضافه به سبد خريد
تخم خاکشیر
 در مجموع 22 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 رفع گرمازدگی و ضد اسهال79,000 ريال ($2.26)اضافه به سبد خريد
برگ نعناع
 در مجموع 15 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل و معین هضم معده69,000 ريال ($1.97)اضافه به سبد خريد
  44 مورد<<<23456>>>