نتيجه جستجو درباره (معده)
  52 مورد<<<23456>>>
صمغ مصطکی
 در مجموع 8 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 سرفه و خلط خونی، اشتها آور150,000 ريال ($4.29)نــا مــوجــود
شاهدانه
📦 ١٠٠ گرم💊 مدر، مسکن، نیرو بخش و اشتها آور250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
کنجد سفید
📦 ١٠٠ گرم💊 مغذی، مدر و نرم کننده سینه60,000 ريال ($1.71)اضافه به سبد خريد
دانه فلفل سیاه
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده و محرک اشتها120,000 ريال ($3.43)اضافه به سبد خريد
دانه فلفل سفید
📦 ١٠٠ گرم💊 محرک و قرمز کننده پوست و مقوی معده150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
دانه اسفند
📦 ١٠٠ گرم💊 ضد انگل و خواب آور30,000 ريال ($0.86)اضافه به سبد خريد
  52 مورد<<<23456>>>