نتيجه جستجو درباره (نفخ)
  14 مورد123>>>
قرص اطریفل گشنیزی
 در مجموع 23 راي
✅ ٠١٥٥-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 ضد نفخ و ضد رفلاکس190,000 ريال ($5.43)اضافه به سبد خريد
شربت زبیب
 در مجموع 45 راي
✅ ٠٢٢٩-٩٢-س📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 ضعف بدن و ناتوانی جنسی270,000 ريال ($7.71)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
تخم زیره سبز
 در مجموع 2 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 ضد صفرا و ضد نفخ89,000 ريال ($2.54)اضافه به سبد خريد
تخم زیره سیاه
 در مجموع 26 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 نفخ شکم و لاغری130,000 ريال ($3.71)اضافه به سبد خريد
بذر کرفس
 در مجموع 13 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 محلل نفخ، مفتح و عرق آور78,000 ريال ($2.23)اضافه به سبد خريد
بسفایج
📦 ١٠٠ گرم💊 بهبود سوء گوارش و تسکین درد رماتیسم200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
  14 مورد123>>>