نتيجه جستجو درباره (هضم)
  12 مورد12
کپسول حدید رمانی
 در مجموع 71 راي
✅ ٠١٨٧-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 تقویت کبد، هضم و رفع کم خونینــا مــوجــود
کپسول جوارش خبث الحدید
 در مجموع 20 راي
✅ ١٨٧-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 تقویت کننده کبد سرد و هاضمنــا مــوجــود
برگ نعناع
 در مجموع 15 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل و معین هضم معده69,000 ريال ($0.35)اضافه به سبد خريد
برگ آویشن
 در مجموع 1 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 کمک به هضم غذاهای سنگین300,000 ريال ($1.50)اضافه به سبد خريد
گل بهارنارنج
📦 ١٠٠ گرم💊 بهبود هضم غذا و برطرف کننده بی خوابی100,000 ريال ($0.50)اضافه به سبد خريد
گل سرخ
 در مجموع 22 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده و کبد و هاضم129,000 ريال ($0.65)اضافه به سبد خريد
  12 مورد12