نتيجه جستجو درباره (کبد)
  26 مورد12345>>>
معجون دبید الورد
 در مجموع 33 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 ضعف کبد و معده و ورم رحم200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش آمله
 در مجموع 75 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملین180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
معجون گلقند
 در مجموع 41 راي
✅ ٠٣٥٩-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 دافع رطوبات معده و کبد و ملین150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
قرص سینارول
 در مجموع 1 راي
📦 ٥٠ عدد💊 نارسایی کبد و اختلالات گوارشی134,500 ريال ($3.84)اضافه به سبد خريد
قرص پادزهر
 در مجموع 151 راي
✅ ٠٣٨٥-٩٤-س📦 ١٠٠ عدد💊 دفع سموم، تقویت قلب و مغز170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
قرص اطریفل شاهتره
✅ ٠١٥٧-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 ضد خارش و اگزما190,000 ريال ($5.43)اضافه به سبد خريد
  26 مورد12345>>>