نتيجه جستجو درباره (کبد)
  54 مورد12345>>>
معجون جوارش آمله
 در مجموع 117 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملین360,000 ريال ($1.80)اضافه به سبد خريد
معجون گلقند
 در مجموع 50 راي
✅ ٠٣٥٩-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 دافع رطوبات معده و کبد و ملین290,000 ريال ($1.45)اضافه به سبد خريد
معجون دبید الورد
 در مجموع 54 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 ضعف کبد و معده و ورم رحم500,000 ريال ($2.50)اضافه به سبد خريد
معجون دواءالمسک معتدل
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی قوای رییسه و معده500,000 ريال ($2.50)اضافه به سبد خريد
معجون دبیدالورد
📦 ١٠٠ گرم💊 ضعف معده و کبد300,000 ريال ($1.50)اضافه به سبد خريد
قرص بدل
 در مجموع 1 راي
📦 ۶۰ عدد💊 عوارض ناشی از سندرم ترک اعتیادنــا مــوجــود
  54 مورد12345>>>