نتيجه جستجو درباره (کبد)
  32 مورد<<<23456>>>
زنیان
📦 ١٠٠ گرم💊 مدر و باد شکن 60,000 ريال ($1.71)اضافه به سبد خريد
دانه فلفل سیاه
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده و محرک اشتها120,000 ريال ($3.43)اضافه به سبد خريد
دانه فلفل سفید
📦 ١٠٠ گرم💊 محرک و قرمز کننده پوست و مقوی معده150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
تخم بارهنگ
📦 ١٠٠ گرم💊 نرم کننده سینه و درمان ناراحتی ریه100,000 ريال ($2.86)اضافه به سبد خريد
بذر کرفس
 در مجموع 13 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 محلل نفخ، مفتح و عرق آور78,000 ريال ($2.23)اضافه به سبد خريد
پونه کوهی
📦 ١٠٠ گرم💊 قاعده آور، درمان زکام، سرفه و گلودرد60,000 ريال ($1.71)اضافه به سبد خريد
  32 مورد<<<23456>>>