نتيجه جستجو درباره (کلیه)
  9 مورد12
معجون قانصه
 در مجموع 82 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 سنگ کلیه و رفع ضعف معده200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
قرص پادزهر
 در مجموع 163 راي
✅ ٠٣٨٥-٩٤-س📦 ١٠٠ عدد💊 دفع سموم، تقویت قلب و مغز170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
کپسول کبد
 در مجموع 27 راي
✅ ٠١٩٥-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 منقی فضولات کبد، مفتح منافذ کبد200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
سفوف مفتت
 در مجموع 21 راي
✅ ١٩٢-٩٢-س📦 ٩٠ گرم💊 دافع سنگ های کلیه و مثانه150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
پودر مدر
 در مجموع 30 راي
✅ ٠١٩٣-٩٢-س📦 ٩٠ گرم💊 دافع سنگ های کلیه و مثانه150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
محلول عصاره اورتیکا
✅ ٧٠٠٦٩٠٠٦٨١٠٠٢٦📦 ٢٥٠ میلی لیتر💊 التهاب و عفونت دستگاه ادراری477,000 ريال ($13.63)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
  9 مورد12