نتيجه جستجو درباره (کلیه)
  12 مورد12
قرص پادزهر
 در مجموع 180 راي
✅ ٠٣٨٥-٩٤-س📦 ١٠٠ عدد💊 دفع سموم، تقویت قلب و مغز400,000 ريال ($11.43)اضافه به سبد خريد
کپسول کبد
 در مجموع 28 راي
✅ ٠١٩٥-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 منقی فضولات کبد، مفتح منافذ کبد200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
معجون قانصه
 در مجموع 90 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 سنگ کلیه و رفع ضعف معده200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
سفوف مفتت
 در مجموع 23 راي
✅ ١٩٢-٩٢-س📦 ٩٠ گرم💊 دافع سنگ های کلیه و مثانه150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
پودر مدر
 در مجموع 31 راي
✅ ٠١٩٣-٩٢-س📦 ٩٠ گرم💊 دافع سنگ های کلیه و مثانه150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
محلول عصاره اورتیکا
✅ ٧٠٠٦٩٠٠٦٨١٠٠٢٦📦 ٢٥٠ میلی لیتر💊 التهاب و عفونت دستگاه ادراری477,000 ريال ($13.63)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
  12 مورد12