نتيجه جستجو درباره (کم خونی)
  8 مورد12
قرص آیرون پلاس خبث الحدید
 در مجموع 1 راي
✅ ٠١٢٤-٩١-س📦 ٤٠ عدد💊 کم خونی ناشی از فقر آهن200,000 ريال ($1.00)اضافه به سبد خريد
کپسول حدید رمانی
 در مجموع 68 راي
✅ ٠١٨٧-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 تقویت کبد، هضم و رفع کم خونی170,000 ريال ($0.85)نــا مــوجــود
کپسول کلسنوش
✅ ۰۶۶۶-۹۵-س📦 ۳۰ عدد💊 کم خونی ناشی از فقر آهن240,000 ريال ($1.20)اضافه به سبد خريد
کپسول جوارش خبث الحدید
 در مجموع 20 راي
✅ ١٨٧-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 تقویت کننده کبد سرد و هاضم200,000 ريال ($1.00)اضافه به سبد خريد
شربت مغنی اکسیر
 در مجموع 48 راي
✅ ٠٤٨٥-٩٤-س📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 مقوی معده و اشتها آور220,000 ريال ($1.10)اضافه به سبد خريد
شیره توت
 در مجموع 51 راي
📦 ٨٥٠ سی سی💊 حفظ کبد و طحال و مقوی جنسی339,000 ريال ($1.70)نــا مــوجــود
  8 مورد12