به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  88 مورد<<<34567>>>
کپسول طراغیون
 در مجموع 33 راي
✅ ٠٦١٧-٩٥-س📦 ٣٠ عدد💊 رافع عفونت های رحمی150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
کپسول مومیایی
 در مجموع 23 راي
✅ ٠١٩٢-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 مقوی اعصاب و نافع در شکستگی150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
کپسول ریاح
 در مجموع 39 راي
📦 ٣٠ عدد💊 قولنج کتف، کمر و درد مفاصل150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
کپسول سکبینج
 در مجموع 38 راي
📦 ٣٠ عدد💊 نافع در کمردرد و درد مفاصل170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
کپسول درونج
 در مجموع 12 راي
✅ ٠٦٦٤-٩٥-س📦 ٣٠ عدد💊 تپش قلب، کاهش فشار دیاستولی200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول اثلق
 در مجموع 126 راي
✅ ٠٣٥٢-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 تنظیم عادت ماهیانه زنان200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
  88 مورد<<<34567>>>