پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  20 مورد123>>>
معجون گلقند
 در مجموع 61 راي
✅ ٠٣٥٩-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم دافع رطوبات معده و کبد و ملین440,000 ريال ($1.47)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش آمله
 در مجموع 167 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملیننــا مــوجــود
معجون لبوب مرکب نیروزا
 در مجموع 103 راي
✅ ٠٣٦١-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم نیروی جنسی، نعوظ و اسپرم2,060,000 ريال ($6.87)اضافه به سبد خريد
معجون لبوب صغیر
 در مجموع 46 راي
✅ ۶۵۸۴۴۱۲۶۸۳۹۶۱۰۴۵📦 ١٠٠ گرم مقوی منی و نعوظ آور580,000 ريال ($1.93)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش کمونی
 در مجموع 60 راي
✅ ۰۱۸۱-٩۲-س📦 ۵٠ گرم سردی مزاج معده و احشاء جشاء580,000 ريال ($1.93)اضافه به سبد خريد
معجون مبدل المزاج
 در مجموع 20 راي
📦 ٥٠ گرم درد مفاصل و ترک اعتیاد به افیون450,000 ريال ($1.50)اضافه به سبد خريد
  20 مورد123>>>