به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 1285 بار
 در مجموع 13 راي

برگ پونه

وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ١٠٠ گرم
درمـان: نافع دفع سموم و مقوی کبدسـایت: www.ehakim.com

نــام عــلمــی

Mentha pulegium

گیــاهــ مــولــد

برگ فودنج

طــبــع

گرم و خشک

مــوارد استفــاده

فودنج برای اعضا داروی صرف است و برای روح دوای غذایی، نافع بلغم لزج غلیظ، مدر بول و مفتت حصات، تلطیف اخلاط غلیظه، تلطیف ماده سودا و استفراغ سودا و مفتح مسام و حرکت ماده به خارج، ارضیت و نارییت آن در معده گرم قبول تصعید کرده مصدع است.

مفرح، نافع دفع سموم، نافع در خفقان بارد، دارای تریاقیت، ایجاد اشتها صادق، مقوی فم معده، مجفف رطوبات، نافع فواق و غثیان، محلل ریاح، محلل نفخ، هاضوم، مقوی کبد، منضج فضولات و تقطیع و تحلیل آن ها، مفتح سدد کبد، نافع استسقا، مدر ادرار و طمث (مسهل بلغم و سودا).

مصرف زیاد میل جنسی را از بین می برد.

شیــوه مصرف و نگه داری

به صورت تازه استفاده می شوند. میل جنسی را از بین می برد. در جای خشک و خنک نگهداری شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز از 13 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)