به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 1344 بار
 در مجموع 15 راي

برگ نعناع

وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ١٠٠ گرمقيمت: 69,000 ريال ($0.35)
درمـان: مقوی دل و معین هضم معدهسـایت: www.ehakim.com

نــام عــلمــی

Menthe X piperita

گیــاهــ مــولــد

برگ نعناع

طــبــع

گرم و خشک با رطوبت فضلیه

مــوارد استفــاده

لطیف ترین سبزیجات، قوت مسخنه و مفرح و مقوی دل و مرقق خون غلیظ و محلل مواد بارده، محلل ریاح و مفشی ریاح، مدر، مدر طمث، مانع انعقاد شیر، مقوی اعضا و روح، منع بارداری، منفخ آلات منی، افزایش شیر، مقوی فم (مقوی هاضمه و ماسکه)، مسخن معده، مجفف معده از رطوبات، مانع غثیان، مانع فواق بلغمی، معین هضم معده، مفشی ریاح و نفخ، مسکن اوجاع و مغص و اشتها آور/ وجع فواد.

شیــوه مصرف و نگه داری

برگ های نعناع به صورت تازه و خشک شده استفاده می شوند. بر بارداری اثر منفی دارد. در جای خشک و خنک نگهداری شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز از 15 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)