پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  308 مورد12345>>>
کپسول گاوزبان مفرح
 در مجموع 40 راي
✅ ٠٣٥٣-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 خفقان قلبی، مالیخولیا، وسواس390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
معجون لبوب صغیر
 در مجموع 33 راي
✅ ۶۵۸۴۴۱۲۶۸۳۹۶۱۰۴۵📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی منی و نعوظ آور390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
کپسول اثلق
 در مجموع 235 راي
✅ ٠٣٥٢-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 تنظیم عادت ماهیانه زنان390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
کپسول کبد
 در مجموع 34 راي
✅ ٠١٩٥-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 منقی فضولات کبد، مفتح منافذ کبد390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
کپسول مسهل صمغی
 در مجموع 95 راي
✅ ٠١٩١-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 نافع در فالج و سکته390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
کپسول مقل ملین
 در مجموع 158 راي
✅ ٠٤٨٨-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 یبوست، بواسیر و شقاق390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
  308 مورد12345>>>