به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
موارد استفاده ماساژ
دانشنامه ایی حکیم📚 ماساژ درمانی📝 امیرمحمد جلادت و...🔷 ثمره اصلی ماساژ کمک به حرارت پایه بدن و بهبود سوخت و ساز است...
انواع ماساژ
دانشنامه ایی حکیم📚 ماساژ درمانی📝 امیرمحمد جلادت و...🔷 در پزشکی ایرانی کیفیت، کمیت و منطقه ماساژ بسته به هدف درمانی دارد...
محجمه گذاری
دانشنامه ایی حکیم📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 در چین، هند و آفریقا در گذشته بادکش را با شاخ حیوانات انجام می دادند...
کاربردهای بادکش
دانشنامه ایی حکیم📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 بادکش یعنی ایجاد حجم و مکیدن بخشی از بافت و پوست و عضلات سطوح بدن...
  10 مورد12