نتيجه جستجو درباره (بدن)
  9 مورد12
چگونه معده سالمی داشته باشیم
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 پرخوری، گرسنگی و خوردن آب در میان غذا به معده آسیب می‌زند...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (10:37)
نکاتی درباره سلامت گوش
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از داخل کردن اشیای خارجی حتی گوش پاک کن به گوش پرهیز کنید...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (13:57)
چند توصیه برای حفظ سلامت مغز
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از مصرف زیاد غذاهای بخارزا مانند سیرو پیاز خام پرهیز شود...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (12:52)
باید و نباید های سلامت کبد
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 مداومت بر مصرف غذاهای غلیظ برای کبد بسیار مضر است...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (12:18)
نکات طلایی سلامت دندان
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از دلایل خرابی و بدرنگی دندان ها مشکلات گوارشی ست...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  10/04/1399 (12:37)
راهکارهایی برای سلامت قلب
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از مداومت به مصرف غذاهای غلیظ مثل گوشت گاو دوری شود...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (10:21)
  9 مورد12