نتيجه جستجو درباره (بدن)
  11 مورد12
چگونه دندان خود را سفید کنیم؟
☑️ تندرستی و سلامتی📚 نسخه شفا🔺 برای پاک و سفید کردن دندان ها روش هایی به کار روند...📆 نوشته شده در: يكشنبه  02/09/1399 (16:26)
نکاتی برای سلامتی چشم
☑️ تندرستی و سلامتی📚 نسخه شفا🔺 بسیاری خواب، بیداری و کثرت جماع به چشم آسیب می‌رسانند...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (13:53)
چگونه معده سالمی داشته باشیم
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 پرخوری، گرسنگی و خوردن آب در میان غذا به معده آسیب می‌زند...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (10:37)
نکاتی درباره سلامت گوش
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از داخل کردن اشیای خارجی حتی گوش پاک کن به گوش پرهیز کنید...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (13:57)
چند توصیه برای حفظ سلامت مغز
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از مصرف زیاد غذاهای بخارزا مانند سیرو پیاز خام پرهیز شود...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (12:52)
باید و نباید های سلامت کبد
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 مداومت بر مصرف غذاهای غلیظ برای کبد بسیار مضر است...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (12:18)
  11 مورد12