نتيجه جستجو درباره (بدن)
  40 مورد12345>>>
تدابیری برای درد ستون فقرات
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 فشار روی تنه یا شاخه‌های عصب سیاتیک درد ایجاد می‌کند...📆 نوشته شده در: شنبه  21/01/1400 (12:21)
تدابیری برای ورم ریه
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 داروهای گیاهی بیشتر برای تسکین سرفه بیمار به‌کار می‌رود...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  17/01/1400 (10:41)
تدابیری برای تغییر رنگ دندان
☑️ تندرستی و سلامتی📚 نسخه شفا🔺 اگر رنگ دندان زرد باشد با آب گشنیز و سرکه بشویند...📆 نوشته شده در: شنبه  14/01/1400 (09:14)
آشنایی با امراض بینی
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 بینی عضو حساس و محل اولیه پیدایش کانون عفونت است...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  11/01/1400 (09:42)
رفع خارش کناره های پلک
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 در این بیماری رعایت غذا در بهبودی حال بیمار موثر است...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  10/01/1400 (09:04)
روش هایی برای رفع صدای گوش
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 برای رفع صدای گوش باید به تقویت عمومی بدن پرداخت...📆 نوشته شده در: يكشنبه  08/01/1400 (09:33)
  40 مورد12345>>>