نتيجه جستجو درباره (بدن)
  6 مورد1
باید و نباید های سلامت کبد
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 خوراک های معطر سحر، مقوی کبد اند، چه این عطر از طعام و چه از میوه باشد...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (12:18)
نکات طلایی سلامت دندان
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 یکی از دلایل خرابی و بدرنگی دندان ها، مشکلات گوارشی است...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  10/04/1399 (12:37)
راهکارهایی برای سلامت قلب
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از مداومت به غذاهای غلیظ مثل گوشت گاو، بز و سایر حیوانات برّی دوری شود...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (10:21)
تدابیر عمومی حفظ سلامتی
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 خوردن غذا فقط هنگام گرسنگی مجاز است. مصرف غذا هنگامی که...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  16/11/1398 (08:40)
حفظ سلامت بدن ١
☑️ تندرستی و سلامتی📚 كلیات طب سنتی🔺 یکی از دلایل خرابی و بــد رنگی دنــدان ها مشکلات گوارشی است...📆 نوشته شده در: شنبه  14/11/1396 (13:25)
حفظ سلامت بدن ٢
☑️ تندرستی و سلامتی📚 كلیات طب سنتی🔺 بوییدن بوهای خوش و متناسب با مزاج شخص سبب تقویت دماغ می شود...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  11/11/1396 (15:06)
  6 مورد1