نتيجه جستجو درباره (بینی)
  3 مورد1
آشنایی با امراض بینی
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 بینی عضو حساس و محل اولیه پیدایش کانون عفونت است...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  11/01/1400 (09:42)
چگونه بویایی را برگردانیم؟
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 برای بازگرداندن حس بویایی می‌توانید موادی را غرغره و بو کنید...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  26/12/1399 (17:25)
راه حلی ساده برای خونریزی بینی
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 در تعقیب تب‌ها، فشارخون بالا و دستکاری بینی پیدا می‌شود...📆 نوشته شده در: شنبه  22/09/1399 (15:40)
  3 مورد1