نتيجه جستجو درباره (قاعدگی)
  4 مورد1
بند آوردن خونریزی قاعدگی
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 اختلالات غدد و هیجانات روحی سیکل قاعدگی را به‌هم می‌زند...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  05/12/1399 (08:27)
مصرف چربی در قاعدگی
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کنترل بیماری ها🔺 چربی مصرفی در تشدید ناراحتی قبل از دوره قاعدگی تأثیر دارد...📆 نوشته شده در: يكشنبه  22/04/1399 (16:38)
نقش کلسیم و منیزیم در قاعدگی
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کنترل بیماری ها🔺 مصرف شیر برای تخفیف ناراحتی‌های قبل از قاعدگی تاثیر دارد...📆 نوشته شده در: يكشنبه  22/04/1399 (07:35)
سندرم پیش از قاعدگی
☑️ بیماری ها📚 غذا درمانی🔺 ناراحتی های قبل از دوره عادت ماهیانه یک سندرم است...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  16/11/1398 (11:12)
  4 مورد1