نتيجه جستجو درباره (قلب)
  2 مورد1
با بیماری های قلبی چه کنیم؟
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 استرس، هیجان، غم و اندوه موجب بیماری های قلبی می‌شوند...شنبه 📆 08/09/1399 🕗 17:05
راهکارهایی برای سلامت قلب
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از مداومت به مصرف غذاهای غلیظ مثل گوشت گاو دوری شود...دوشنبه 📆 23/04/1399 🕗 10:21
  2 مورد1