نتيجه جستجو درباره (قلب)
  2 مورد1
بیماری های قلبی
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 استرس، هیجان، غم و اندوه موجب بیماری های قلبی می‌شوند...📆 نوشته شده در: شنبه  08/09/1399 (17:05)
راهکارهایی برای سلامت قلب
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 از مداومت به مصرف غذاهای غلیظ مثل گوشت گاو دوری شود...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (10:21)
  2 مورد1