نتيجه جستجو درباره (پوست)
  2 مورد1
تدابیر رفع شوره سر
☑️ پوست و مو📚 گیاه درمانی ایران🔺 چرب کردن با روغن بنفشه بادام، روغن کدو، مالیدن آرد نخود و...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  23/11/1398 (11:58)
خشکی پوست
☑️ پوست و مو📚 تدابیر طب سنتی🔺 پرهیز از غذاها و خوراکی های مولد سودا در خشکی پوست تاثیر دارند...📆 نوشته شده در: جمعه  15/10/1396 (12:14)
  2 مورد1