نتيجه جستجو درباره (کبد)
  4 مورد1
نکات طلایی برای سلامت کبد
☑️ تندرستی و سلامتی📚 نسخه شفا🔺 نکاتی برای سلامتی کبد که دانستن آن بر زندگی‌تان اثر می‌گذارد...📆 نوشته شده در: دوشنبه  18/12/1399 (09:19)
کبد خود را پاک کنید
☑️ تندرستی و سلامتی📚 نسخه شفا🔺 ریشه کاسنی برای انواع دردهای کبدی مفید است...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  13/12/1399 (09:49)
تشخیص سلامت کبد از روی چهره!
☑️ پوست و مو📚 نسخه شفا🔺 تازگی رنگ صورت و شادابی آن دلیل بر سلامتی کبد است...📆 نوشته شده در: دوشنبه  20/11/1399 (09:28)
باید و نباید های سلامت کبد
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 مداومت بر مصرف غذاهای غلیظ برای کبد بسیار مضر است...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (12:18)
  4 مورد1