نتيجه جستجو درباره (��������)
  245 مورد12345>>>
تدابیر فصل زمستان
📕 پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی📝 ریحانه معینی و...💡 تدابیری برای حفظ سلامت و تندرستی در فصل سرما...دوشنبه 📆 20/10/1400 🕗 15:02
فعالیت خارج از منزل در هوای سرد
📕 پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی📝 ریحانه معینی و...💡 باید هنگام خروج از منزل بینی و دهان را بست...دوشنبه 📆 13/10/1400 🕗 17:04
طب سنتی و فصل زمستان
📕 پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی📝 ریحانه معینی و...💡 زمستان زمان و فصلی است که نیاز به پوشش بیشتر بوده...شنبه 📆 04/10/1400 🕗 12:08
مزاج های چهارگانه و سرگیجه
📕 نسخه‌ی شفا (گل و گیاه)📝 صفدر صانعی💡 سرگیجه بر اساس مزاج به چهار گروه تقسیم می‌شود...شنبه 📆 27/09/1400 🕗 12:53
درباره سرگیجه بدانید
📕 نسخه‌ی شفا (گل و گیاه)📝 صفدر صانعی💡 در سرگیجه بیمار احساس می‌کند اشیاء به دور او می‌چرخد...يكشنبه 📆 21/09/1400 🕗 11:08
سفید شدن موی سر
📕 نسخه‌های اساتید📝 حسین نصراللهی💡 سفیدی مو در جوانی به علت ضعف حرارت و کثرت رطوبت...شنبه 📆 06/09/1400 🕗 12:15
  245 مورد12345>>>