پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  6 مورد1
کپسول فیتوفیت
 در مجموع 12 راي
📦 ۶۰ عدد💊 کاهنده اشتها و چربی سوز540,000 ريال ($2.70)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
قرص آیرون پلاس خبث الحدید
 در مجموع 44 راي
✅ ٠١٢٤-٩١-س📦 ٤٠ عدد💊 کم خونی ناشی از فقر آهن432,000 ريال ($2.16)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
قرص والی فلور
 در مجموع 74 راي
📦 ۳۰ عدد💊 اضطراب و بی خوابی های ناشی از آن496,800 ريال ($2.48)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
شربت آلرگارد
 در مجموع 71 راي
📦 ۱۲٠ میلی لیتر💊 التیام بیماران کرونا1,062,000 ريال ($5.31)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
شربت سکنجبین عنصلی
 در مجموع 1 راي
✅ ٧٨٣٩٥٢٥٤٤٢٣٤٨١٤٧📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 مشکلات کبدی و گوارشی550,800 ريال ($2.75)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
شربت مفرح ابریشمی
 در مجموع 52 راي
✅ ۹۳-۰۳۲۲-س📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 تقویت اعضای رئیسه و ارواح آن 810,000 ريال ($4.05)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
  6 مورد1