به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  198 مورد12345>>>
معجون اطریفل کشمشی
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۶۱۶-۹۵-س📦 ١٠٠ گرم💊 نافع در گشادی مجاری بول و منی170,000 ريال ($0.85)اضافه به سبد خريد
معجون اطریفل صغیر
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۱۸۳-۹۲-س📦 ۸۰ گرم💊 دفع رطوبات زاید دستگاه گوارش 200,000 ريال ($1.00)اضافه به سبد خريد
معجون لبوب نیروزا
 در مجموع 44 راي
✅ ٠٣٦١-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 نیروی جنسی، نعوظ و اسپرم1,100,000 ريال ($5.50)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش آمله
 در مجموع 110 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملین285,000 ريال ($1.43)اضافه به سبد خريد
معجون قانصه
 در مجموع 99 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 سنگ کلیه و رفع ضعف معده312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
معجون تریاق اربعه
 در مجموع 279 راي
✅ ٠٦٩٤-٩٥-س📦 ١٠٠ گرم💊 پادزهر سموم260,000 ريال ($1.30)اضافه به سبد خريد
  198 مورد12345>>>