به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  296 مورد12345>>>
معجون جوارش کمونی
 در مجموع 11 راي
✅ ۰۱۸۱-٩۲-س📦 ۵٠ گرم💊 سردی مزاج معده و احشاء جشاء 390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
معجون لبوب مرکب نیروزا
 در مجموع 59 راي
✅ ٠٣٦١-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 نیروی جنسی، نعوظ و اسپرم1,370,000 ريال ($6.85)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش آمله
 در مجموع 118 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملین360,000 ريال ($1.80)اضافه به سبد خريد
معجون قانصه
 در مجموع 103 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 سنگ کلیه و رفع ضعف معده390,000 ريال ($1.95)اضافه به سبد خريد
معجون تریاق اربعه
 در مجموع 292 راي
✅ ٠٦٩٤-٩٥-س📦 ١٠٠ گرم💊 پادزهر سموم425,000 ريال ($2.13)اضافه به سبد خريد
معجون گلقند
 در مجموع 50 راي
✅ ٠٣٥٩-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 دافع رطوبات معده و کبد و ملین290,000 ريال ($1.45)اضافه به سبد خريد
  296 مورد12345>>>