پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  306 مورد12345>>>
معجون گلقند
 در مجموع 75 راي
✅ ٠٣٥٩-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم دافع رطوبات معده و کبد و ملین580,000 ريال ($1.93)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش آمله
 در مجموع 177 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملیننــا مــوجــود
معجون لبوب مرکب نیروزا
 در مجموع 126 راي
✅ ٠٣٦١-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم نیروی جنسی، نعوظ و اسپرم2,470,000 ريال ($8.23)اضافه به سبد خريد
معجون لبوب صغیر
 در مجموع 69 راي
✅ ۶۵۸۴۴۱۲۶۸۳۹۶۱۰۴۵📦 ١٠٠ گرم مقوی منی و نعوظ آور700,000 ريال ($2.33)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش کمونی
 در مجموع 84 راي
✅ ۰۱۸۱-٩۲-س📦 ۵٠ گرم سردی مزاج معده و احشاء جشاء700,000 ريال ($2.33)اضافه به سبد خريد
معجون مبدل المزاج
 در مجموع 32 راي
📦 ٥٠ گرم درد مفاصل و ترک اعتیاد به افیون650,000 ريال ($2.17)اضافه به سبد خريد
  306 مورد12345>>>