سفارش تبلیغات در وب سایت پر بیننده ایی حکیم چگونه دریافت می شود؟

در حال حاضر از پذیرفتن تبلیغات به جهت حفظ اصالت و رسالت سایت مبنی بر ارائه خدمات سلامت محور معذوریم.