نمايش تمامی آيتم‌های وابسته به شرکت نیاک
  21 مورد1234>>>
قرص اطریفل افتیمونی
 در مجموع 17 راي
✅ ٠١٥٩-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 میگرن، سردرد و پاکسازی معده250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
قرص اطریفل مقل ملین
✅ ٠١٥٨-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 همورئید و ملین گیاهی330,000 ريال ($9.43)اضافه به سبد خريد
قرص اطریفل شاهتره
 در مجموع 1 راي
✅ ٠١٥٧-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 خارش و اگزما250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
قرص رازی
 در مجموع 17 راي
✅ ٠٢٥-٩٤-س📦 ١٠٠ عدد💊 سیاتیک، دیسک کمر و آرتروز280,000 ريال ($8.00)نــا مــوجــود
قرص پادزهر
 در مجموع 188 راي
✅ ٠٣٨٥-٩٤-س📦 ١٠٠ عدد💊 دفع سموم، تقویت قلب و مغز400,000 ريال ($11.43)اضافه به سبد خريد
قرص آیرون پلاس خبث الحدید
✅ ٠١٢٤-٩١-س📦 ٤٠ عدد💊 کم خونی ناشی از فقر آهن180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
  21 مورد1234>>>