نتيجه جستجو درباره (بارداری)
  6 مورد1
درمان نازایی در مزاج گرم
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 گرمی مزاج رحم باعث فساد منی و سوزاندن آن می شود...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  12/12/1399 (08:13)
راحت تر زایمان کنید!
☑️ تندرستی و سلامتی📚 نسخه شفا🔺 داروهایی در تسریع زایمان موثر هستند و کمک خوبی می‌نمایند...📆 نوشته شده در: دوشنبه  04/12/1399 (09:47)
تدابیری قبل از عمل سرطان رحم
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 برای کم شدن ورم رحم از داروهای گیاهی استفاده نمود...📆 نوشته شده در: يكشنبه  12/11/1399 (08:08)
دلایل نازایی چیست؟
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 نازایی یا مربوط به بارور نکردن است یا مربوط به باردار نشدن...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  27/08/1399 (14:04)
نکاتی که زنان باردار بدانند
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کلیات طب سنتی🔺 بی اشتهایی، تهوع و استفراغ از معضلات دوران بارداری است...📆 نوشته شده در: دوشنبه  09/04/1399 (16:48)
تدابیری برای کنترل ویار
☑️ بیماری ها📚 کنترل بیماری ها🔺 کمبود آهن در زمان بارداری باعث بروز چنین عارضه ای می شود...📆 نوشته شده در: شنبه  21/04/1399 (20:04)
  6 مورد1