نتيجه جستجو درباره (رمضان)
  6 مورد1
درمان نفخ شکم
☑️ تدابیر فصلی📚 تغذیه و روزه داری🔺 در ماه رمضان از مهمترین علل نفخ شکم خالی بودن معده است...📆 نوشته شده در: دوشنبه  22/02/1399 (15:45)
دیابت و طب سنتی
☑️ تدابیر فصلی📚 تغذیه و روزه داری🔺 دیابت یکی از مهمترین علل مرگ و ایجاد عوارض جدی در دنیاست...📆 نوشته شده در: دوشنبه  15/02/1399 (17:38)
رفع کم آبی در ماه رمضان
☑️ تدابیر فصلی📚 تغذیه و روزه داری🔺 یکی از مسائلی که روزه داران با آن مواجه اند تشنگی است...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  09/02/1399 (01:30)
رمضان و توصیه های آن
☑️ تدابیر فصلی📚 تغذیه و روزه داری🔺 توصیه های غذایی در ماه رمضان با شرایطی همراه می‌شود...📆 نوشته شده در: دوشنبه  08/02/1399 (01:08)
رفع تشنگی در ماه رمضان
☑️ تدابیر فصلی📚 استنشاق بوی سیب🔺 برای رفع عطش پس از افطار، فالوده هندوانه با سکنجبین بخورید...📆 نوشته شده در: پنجشنبه  10/03/1397 (12:29)
تدابیر روزه داری
☑️ تدابیر فصلی📚 تندرستان🔺 روزه داری انسان را برای مصرف صحیح غذا آماده می کند...📆 نوشته شده در: جمعه  04/03/1397 (22:05)
  6 مورد1