نتيجه جستجو درباره (ریه)
  2 مورد1
تدابیری برای ورم ریه
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 داروهای گیاهی بیشتر برای تسکین سرفه بیمار به‌کار می‌رود...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  17/01/1400 (10:41)
درباره آسم ریوی بیشتر بدانید!
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 در اثر تنگ شدن مجاری کوچک و برونش‌های ریوی به‌وجود می‌آید...📆 نوشته شده در: يكشنبه  10/12/1399 (09:07)
  2 مورد1