نتيجه جستجو درباره (سردرد)
  4 مورد1
سردرد به علت کم آبی در رمضان
☑️ تدابیر فصلی📚 تغذیه و روزه داری🔺 عدم مصرف آب در ماه رمضان باعث تشدید بیماری سردرد می‌گردد...📆 نوشته شده در: يكشنبه  20/07/1399 (09:28)
سردرد را تسکین دهید!
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 داروهای لینت بخش در کلیه سردردها موثر می‌باشند...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  06/12/1399 (08:47)
سردرد در اثر سرما
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 گاهی در اثر خوردن چیزهای خیلی سرد بوجود می‌آید...📆 نوشته شده در: يكشنبه  26/11/1399 (13:39)
مقابله با سردرد
☑️ بیماری ها📚 قواعد تغذیه در بیماری ها🔺 برخی خوراکی ها مانند گردو و شاهدانه سردردزا هستند...📆 نوشته شده در: دوشنبه  30/10/1398 (08:01)
  4 مورد1