نتيجه جستجو درباره (مثانه)
  2 مورد1
راهکاری برای رفع تکرر ادرار
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 کنجد سیاه و زنیان را نرم کوبیده هر شب وقت خواب میل نمایند...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  24/01/1400 (13:47)
درمان سوزش ادرار
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 این بیماری در تعقیب عفونت‌های مجاری تناسلی به‌وجود می‌آید...📆 نوشته شده در: شنبه  25/11/1399 (08:53)
  2 مورد1