نتيجه جستجو درباره (گوش)
  3 مورد1
راهکار کشتن حشرات در گوش
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 اگر حشره در گوش فرو رفت قدری آب صبر زرد را در گوش به‌چکانند...📆 نوشته شده در: دوشنبه  01/10/1399 (11:08)
اسفناج و گوشت قرمز
☑️ تندرستی و سلامتی📚 کنترل بیماری ها🔺 آیا اسفناج نظیر گوشت قرمز منبع غنی آهن قابل جذب است...📆 نوشته شده در: جمعه  26/02/1399 (18:20)
گوشت قرمز خوب یا بد
☑️ تندرستی و سلامتی📚 كلیات طب سنتی🔺 بهترین گوشت از نظر شباهت به مزاج انسان گوشت گوسفند است...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  04/11/1396 (14:53)
  3 مورد1