به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  300 مورد12345>>>
معجون اطریفل کشمشی
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۶۱۶-۹۵-س📦 ١٠٠ گرم💊 نافع در گشادی مجاری بول و منی170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
معجون اطریفل صغیر
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۱۸۳-۹۲-س📦 ۸۰ گرم💊 دفع رطوبات زاید دستگاه گوارش 200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
معجون لبوب نیروزا
 در مجموع 44 راي
✅ ٠٣٦١-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 نیروی جنسی، نعوظ و اسپرم840,000 ريال ($24.00)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش آمله
 در مجموع 107 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملین220,000 ريال ($6.29)اضافه به سبد خريد
معجون قانصه
 در مجموع 99 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 سنگ کلیه و رفع ضعف معده240,000 ريال ($6.86)نــا مــوجــود
معجون دبید الورد
 در مجموع 51 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 ضعف کبد و معده و ورم رحم240,000 ريال ($6.86)نــا مــوجــود
  300 مورد12345>>>