به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  232 مورد<<<34567>>>
کپسول طراغیون
 در مجموع 42 راي
✅ ٠٦١٧-٩٥-س📦 ٣٠ عدد💊 رافع عفونت های رحمی150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
کپسول مومیایی
 در مجموع 40 راي
✅ ٠١٩٢-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 مقوی اعصاب و نافع در شکستگی375,000 ريال ($10.71)اضافه به سبد خريد
کپسول ریاح
 در مجموع 47 راي
📦 ٣٠ عدد💊 قولنج کتف، کمر و درد مفاصل150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
کپسول سکبینج اسکبینه
 در مجموع 46 راي
📦 ٣٠ عدد💊 نافع در کمردرد و درد مفاصل170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
کپسول درونج
 در مجموع 30 راي
✅ ٠٦٦٤-٩٥-س📦 ٣٠ عدد💊 تپش قلب، کاهش فشار دیاستولی200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول اثلق
 در مجموع 169 راي
✅ ٠٣٥٢-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 تنظیم عادت ماهیانه زنان200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
  232 مورد<<<34567>>>