نتيجه جستجو درباره (بیماری ها)
  2 مورد1
تدابیر کلی سردرد
☑️ بیماری ها🔺 پرهیز از کل مبخرات سرد و گرم مانند سیر و پیاز و گردو و تره و...📆 نوشته شده در: دوشنبه  30/10/1398 (08:01)
پیشگیری از آنفولانزا
☑️ بیماری ها🔺 آنفولانزا با علائم تب، سرفه و آبــریــزش بینی و بــدن درد بــروز می کند...📆 نوشته شده در: شنبه  21/07/1397 (11:35)
  2 مورد1