نتيجه جستجو درباره (چشم)
  4 مورد1
رفع خارش کناره های پلک
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 در این بیماری رعایت غذا در بهبودی حال بیمار موثر است...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  10/01/1400 (09:04)
وقتی چیزی در چشم فرو می رود
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 در این حالت چشم خود را به هم بزند تا اشک بیشتری ترشح شود...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  03/10/1399 (09:49)
با آبریزش چشم چه کنیم؟
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 آبریزش چشم به علت گرفتن مجرای چشم به وجود می‌آید...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  04/09/1399 (14:31)
نکاتی برای سلامتی چشم
☑️ تندرستی و سلامتی📚 نسخه شفا🔺 بسیاری خواب، بیداری و کثرت جماع به چشم آسیب می‌رسانند...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (13:53)
  4 مورد1