نتيجه جستجو درباره (چشم)
  2 مورد1
وقتی چیزی در چشم فرو می رود
☑️ بیماری ها📚 نسخه شفا🔺 در این حالت چشم خود را به هم بزند تا اشک بیشتری ترشح شود...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  03/10/1399 (09:49)
نکاتی برای سلامتی چشم
☑️ تندرستی و سلامتی📚 نسخه شفا🔺 بسیاری خواب، بیداری و کثرت جماع به چشم آسیب می‌رسانند...📆 نوشته شده در: دوشنبه  23/04/1399 (13:53)
  2 مورد1