نتيجه جستجو درباره (تشنگی)
  2 مورد1
رفع کم آبی در ماه رمضان
☑️ تدابیر فصلی📚 تغذیه و روزه داری🔺 یکی از مسائلی که روزه داران با آن مواجه اند تشنگی است...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  09/02/1399 (01:30)
رفع تشنگی در ماه رمضان
☑️ تدابیر فصلی📚 استنشاق بوی سیب🔺 برای رفع عطش پس از افطار، فالوده هندوانه با سکنجبین بخورید...📆 نوشته شده در: پنجشنبه  10/03/1397 (12:29)
  2 مورد1