به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  241 مورد<<<3738394041>>>
کپسول مومیایی ممسک
 در مجموع 53 راي
✅ ٠١٩٢-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 مقوی اعصاب و نافع در شکستگی575,000 ريال ($2.88)اضافه به سبد خريد
کپسول ریاح
 در مجموع 61 راي
📦 ٣٠ عدد💊 قولنج کتف، کمر و درد مفاصل230,000 ريال ($1.15)اضافه به سبد خريد
کپسول گاوزبان مفرح
 در مجموع 38 راي
✅ ٠٣٥٣-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 خفقان قلبی، مالیخولیا، وسواس312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
کپسول سفوف درونج
 در مجموع 37 راي
✅ ٠٦٦٤-٩٥-س📦 ٣٠ عدد💊 تپش قلب، کاهش فشار دیاستولی312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
معجون قانصه
 در مجموع 101 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 سنگ کلیه و رفع ضعف معده312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
کپسول اثلق
 در مجموع 228 راي
✅ ٠٣٥٢-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 تنظیم عادت ماهیانه زنان312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
  241 مورد<<<3738394041>>>