به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  3 مورد1
شیره انگور
 در مجموع 4 راي
📦 ٨٥٠ سی سی💊 درمان ضعف عمومی بدن349,000 ريال ($9.97)نــا مــوجــود
شیره توت
 در مجموع 51 راي
📦 ٨٥٠ سی سی💊 حفظ کبد و طحال و مقوی جنسی339,000 ريال ($9.69)نــا مــوجــود
شیره خرما
 در مجموع 3 راي
📦 ٨٥٠ سی سی💊 مانع ایجاد کم خونی239,000 ريال ($6.83)نــا مــوجــود
  3 مورد1