به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  8 مورد12
آلو
📦 ١٠٠ گرم💊مدر و ملین30,000 ريال ($0.86)اضافه به سبد خريد
میوه رازیانه
 در مجموع 8 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 رفع تهوع و التهاب معده59,000 ريال ($1.69)اضافه به سبد خريد
میوه سماق قرمز
 در مجموع 4 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 ضد تهوع، قاعدگی و صفرا70,000 ريال ($2.00)اضافه به سبد خريد
میوه عناب
 در مجموع 26 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 صاف كننده خون و مفید برای جگر82,000 ريال ($2.34)اضافه به سبد خريد
گل ختمی
 در مجموع 26 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مفاصل، سیاتیک و لرزش 70,000 ريال ($2.00)اضافه به سبد خريد
گل سرخ
 در مجموع 22 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده و کبد و هاضم129,000 ريال ($3.69)اضافه به سبد خريد
  8 مورد12