پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
پودر سنجد
 در مجموع 11 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم پوکی استخوان و ضد دردنــا مــوجــود
بومادران
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم دفع کرم‌های معده و رودهنــا مــوجــود
خواجه باشی
 در مجموع 2 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم مدر، معرق و ضد تب و دردنــا مــوجــود
لیمو عمانی
 در مجموع 1 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم مقوی معده، ضد نفخ و اشتهاآورنــا مــوجــود
رازیانه
 در مجموع 8 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم رفع تهوع و التهاب معدهنــا مــوجــود
سماق قهوه ای نهندان
 در مجموع 10 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم کاهنده قند و اسید اوریک خوننــا مــوجــود
  10 مورد12