به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  5 مورد1
برگ کاسنی
 در مجموع 24 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مسکن هیجان و غلیان69,000 ريال ($1.97)اضافه به سبد خريد
برگ نعناع
 در مجموع 15 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل و معین هضم معده69,000 ريال ($1.97)اضافه به سبد خريد
برگ پونه
 در مجموع 10 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 نافع دفع سموم و مقوی کبد59,000 ريال ($1.69)اضافه به سبد خريد
برگ بادرنجبویه پرورشی
 در مجموع 21 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل، دماغ، معده و جگر90,000 ريال ($2.57)اضافه به سبد خريد
برگ آویشن
 در مجموع 1 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 کمک به هضم غذاهای سنگین170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
  5 مورد1