پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  5 مورد1
رب سیب
 در مجموع 2 راي
📦 ٢۴٠ میلی لیتر مفرح و ضد افسردگینــا مــوجــود
رب به
 در مجموع 101 راي
📦 ٣٠٠ گرم مقوی مغز، قلب و معده، رفع سردردعرضه فقط در شهر تهراننــا مــوجــود
رب به ممتاز
 در مجموع 5 راي
📦 ۳۵٠ میلی لیتر رفلاکس و هاضمهعرضه فقط در شهر تهرننــا مــوجــود
رب مورد
📦 ۱۲٠ میلی لیتر رفلاکس و مقوی معده 500,000 ريال ($1.67)اضافه به سبد خريد
رب عناب
📦 ۱۲٠ میلی لیتر غلظت خون، آلرژی، کهیر و اگزمانــا مــوجــود
  5 مورد1