پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  11 مورد12
پودر مسمن
 در مجموع 28 راي
✅ ٠٣٩٢-٩٣-س📦 ٣٠٠ گرم اشتها آور1,020,000 ريال ($3.40)اضافه به سبد خريد
پودر ماءالجبن افتیمونی
 در مجموع 99 راي
✅ ٠٣٦٤-٩٤-س📦 ٣٠٠ گرم دفع سودا و کاهش افسردگینــا مــوجــود
پودر قابض مرکب
 در مجموع 49 راي
✅ ٠١٨٩-٩٤-س📦 ٦٠ گرم افتادگی رحم390,000 ريال ($1.30)اضافه به سبد خريد
پودر نزله سرد لاهوری
 در مجموع 49 راي
✅ ٠١٨٦-٩٢-س📦 ٦٠ گرم نافع در نزله های سرد دماغنــا مــوجــود
پودر منضج سودا
 در مجموع 27 راي
📦 ١٠٠ گرم رفع وسواس و ترافیک ذهنینــا مــوجــود
پودر دیابت
 در مجموع 41 راي
✅ ٠٣٥٧-٩٤-س📦 ٩٠ گرم نافع دیابت نوع اول، دوم و باردارینــا مــوجــود
  11 مورد12