به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  12 مورد12
پودر قابض مرکب
 در مجموع 44 راي
✅ ٠١٨٩-٩٤-س📦 ٦٠ گرم💊 افتادگی رحم200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
پودر قابض ساده
 در مجموع 26 راي
✅ ٠١٨٨-٩٢-س📦 ٦٠ گرم💊 عفونت های دهان و مشکلات رحم200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
پودر نزله سرد لاهوری
 در مجموع 36 راي
✅ ٠١٨٦-٩٢-س📦 ٦٠ گرم💊 نافع در نزله های سرد دماغ170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
پودر نزله گرم
 در مجموع 19 راي
📦 ٦٠ گرم💊 سرفه ‏هاى خشک و اسهال با نزله150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
سفوف افسنتین
 در مجموع 45 راي
📦 ٦٠ گرم💊 نافع در عدم کنترل مدفوع در بزرگسالان150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
سفوف مفتت
 در مجموع 23 راي
✅ ١٩٢-٩٢-س📦 ٩٠ گرم💊 دافع سنگ های کلیه و مثانه150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
  12 مورد12