به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  12 مورد12
پودر قابض مرکب
 در مجموع 47 راي
✅ ٠١٨٩-٩٤-س📦 ٦٠ گرم💊 افتادگی رحم240,000 ريال ($6.86)اضافه به سبد خريد
پودر قابض ساده
 در مجموع 26 راي
✅ ٠١٨٨-٩٢-س📦 ٦٠ گرم💊 عفونت های دهان و مشکلات رحم240,000 ريال ($6.86)نــا مــوجــود
پودر نزله سرد لاهوری
 در مجموع 42 راي
✅ ٠١٨٦-٩٢-س📦 ٦٠ گرم💊 نافع در نزله های سرد دماغ200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
پودر نزله گرم
 در مجموع 23 راي
📦 ٦٠ گرم💊 سرفه ‏هاى خشک و اسهال با نزله180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
سفوف افسنتین
 در مجموع 45 راي
📦 ٦٠ گرم💊 نافع در عدم کنترل مدفوع در بزرگسالان180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
سفوف مفتت
 در مجموع 23 راي
✅ ١٩٢-٩٢-س📦 ٩٠ گرم💊 دافع سنگ های کلیه و مثانه180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
  12 مورد12