پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  11 مورد12
پودر مسمن
 در مجموع 28 راي
✅ ٠٣٩٢-٩٣-س📦 ٣٠٠ گرم💊 اشتها آور1,020,000 ريال ($3.40)اضافه به سبد خريد
پودر ماءالجبن افتیمونی
 در مجموع 97 راي
✅ ٠٣٦٤-٩٤-س📦 ٣٠٠ گرم💊 دفع سودا و کاهش افسردگینــا مــوجــود
پودر قابض مرکب
 در مجموع 49 راي
✅ ٠١٨٩-٩٤-س📦 ٦٠ گرم💊 افتادگی رحم390,000 ريال ($1.30)اضافه به سبد خريد
پودر نزله سرد لاهوری
 در مجموع 48 راي
✅ ٠١٨٦-٩٢-س📦 ٦٠ گرم💊 نافع در نزله های سرد دماغ390,000 ريال ($1.30)اضافه به سبد خريد
پودر منضج سودا
 در مجموع 26 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 رفع وسواس و ترافیک ذهنینــا مــوجــود
پودر دیابت
 در مجموع 40 راي
✅ ٠٣٥٧-٩٤-س📦 ٩٠ گرم💊 نافع دیابت نوع اول، دوم و بارداری350,000 ريال ($1.17)اضافه به سبد خريد
  11 مورد12