به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  171 مورد12345>>>
معجون جوارش کمونی
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۱۸۱-٩۲-س📦 ۵٠ گرم💊 سردی مزاج معده و احشاء جشاء 312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
معجون لبوب مرکب نیروزا
 در مجموع 46 راي
✅ ٠٣٦١-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 نیروی جنسی، نعوظ و اسپرم1,100,000 ريال ($5.50)اضافه به سبد خريد
معجون جوارش آمله
 در مجموع 115 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده، کبد، قلب، مغز و ملین286,000 ريال ($1.43)اضافه به سبد خريد
معجون قانصه
 در مجموع 103 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 سنگ کلیه و رفع ضعف معده312,000 ريال ($1.56)اضافه به سبد خريد
معجون تریاق اربعه
 در مجموع 292 راي
✅ ٠٦٩٤-٩٥-س📦 ١٠٠ گرم💊 پادزهر سموم340,000 ريال ($1.70)اضافه به سبد خريد
معجون گلقند
 در مجموع 50 راي
✅ ٠٣٥٩-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 دافع رطوبات معده و کبد و ملین230,000 ريال ($1.15)اضافه به سبد خريد
  171 مورد12345>>>